OPIEKA LOGOPEDYCZNA

 

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA

Profilaktyka nieprawidłowości w artykułowaniu dźwięków mowy jest jednym z ważniejszych aspektów pracy z dzieckiem w przedszkolu. Te dzieci, które źle mówią, zwykle źle odtwarzają wyrazy w piśmie, maja problemy z właściwą komunikacją językową, a wadliwa wymowa staje się często źródłem kompleksów, niechęci do mówienia, a tym samym brakiem okazji do ćwiczenia umiejętności ładnego wypowiadania się. W rozwoju językowym dziecka niezmiernie ważne jest oddziaływanie wielu czynników, w szczególności należy podkreślić wpływ środowiska rodzinnego, przedszkola i pracy logopedy. W naszej placówce mamy przyjemność pracować z dwójką doświadczonych i wykwalifikowanych logopedów, którzy na co dzień działają w grupie przedszkolnej.

Do zadań logopedy pracującego w przedszkolu należy:

 • diagnozowanie logopedyczne,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych,
 • podejmowanie działań profilaktycznych,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców.

  Zadania te logopeda może realizować poprzez m.in.

  • prowadzenie przesiewowych badań logopedycznych,
  • spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami udział logopedy w zebraniach z rodzicami,
  • przedstawienie wykładu, warsztaty, instruktaż,
  • gazetkę logopedyczną,
  • konkursy logopedyczne,
  • współpracę z nauczycielami w grupach.

   

POMOC LOGOPEDY W INNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA
Pomoc logopedy może być przydatna także w przypadku, gdy dziecko:

 • rodzi się przedwcześnie z objawami wcześniactwa,
 • rozwija się wolno i nieharmonijnie,
 • późno podnosi główkę, późno siada i późno chodzi,
 • ma lub miało kłopoty ze ssaniem, połykaniem, gryzieniem, żuciem,
 • nieprawidłowo reaguje lub wcale nie reaguje na dźwięki otoczenia,
 • jest mało aktywne głosowo,
 • oddycha przez usta,
 • uporczywie ślini się (nie kontroluje wycieku śliny),
 • ma nieprawidłowo zbudowane narządy mowy między innymi język, podniebienie,
 • zbyt długo było karmione butelką i ssie smoczek (ponad 6, 9 miesiąc życia).
Kopiowanie zabronione.
Oferta Opieka logopedyczna