OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

Praca psychologa w przedszkolu to głównie otoczenie dzieci opieką psychologiczną. Polega to przede wszystkim na wsparciu ich w niewątpliwie trudnej sytuacji jaką jest pierwszy okres pobytu w przedszkolu, a także wsparcie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich możliwości i indywidualnych cech przez cały okres pobytu w przedszkolu.

Każde dziecko posiada indywidualny cykl i tempo rozwoju, nowe umiejętności przejawiają się w różnych sferach prędko albo trzeba czekać na zmiany bardzo długo. Rodzice często odczuwają niepokój obserwując swoje dziecko i porównując je z rówieśnikami. Psycholog w przedszkolu posiadając wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka i wiedzę o konkretnym dziecku wynikającej z jego bezpośredniej obserwacji w przedszkolu, może rozwiać wątpliwości rodziców co do prawidłowości rozwoju dziecka i ukierunkować ich działanie jeśli jest to konieczne.

Jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z pomocy wykwalifikowanego psychologa możemy liczyć na współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bydgoszczy.

Dodatkowo na naszym pokładzie mamy specjalistów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, wczesnej diagnozy autyzmu oraz arterapii. 

Kopiowanie zabronione.
Oferta Opieka psychologiczna