» Opieka logopedyczna

OPIEKA LOGOPEDYCZNA

Profilaktyka nieprawidłowości w artykułowaniu dźwięków mowy jest jednym z ważniejszych aspektów pracy z dzieckiem w przedszkolu. Te dzieci, które źle mówią, zwykle źle odtwarzają wyrazy w piśmie, maja problemy z właściwą komunikacją językową, a wadliwa wymowa staje się często źródłem kompleksów, niechęci do mówienia, a tym samym brakiem okazji do ćwiczenia umiejętności ładnego wypowiadania się. W rozwoju językowym dziecka niezmiernie ważne jest oddziaływanie wielu czynników, w szczególności należy podkreślić wpływ środowiska rodzinnego, przedszkola i pracy logopedy. W naszej placówce mamy przyjemność pracować z dwójką doświadczonych i wykwalifikowanych logopedów, którzy na co dzień działają w grupie przedszkolnej.

Do zadań logopedy pracującego w przedszkolu należy:

  • diagnozowanie logopedyczne,
  • prowadzenie zajęć logopedycznych,
  • podejmowanie działań profilaktycznych,
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców.

Zadania te logopeda może realizować poprzez m.in.

  • prowadzenie przesiewowychbadań logopedycznych,
  • spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami udział logopedy w zebraniach z rodzicami,
  • przedstawienie wykładu, warsztaty, instruktaż,
  • gazetkę logopedyczną,
  • konkursy logopedyczne,
  • współpracę z nauczycielami w grupach.

Kliknij tutaj aby dodać swój tekst