» Opieka psychologiczna

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

W dbałości o wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci ważne jest efektywne wsparcie i wspomaganie tego rozwoju. Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki i skutecznego oraz satysfakcjonującego radzenia sobie z zadaniami jakie stawia placówka jest jednym z celów wspomagania rozwoju. Kolejny istotny priorytet stanowi rozwijanie zasobów, pozwalających dzieciom na poruszanie się w złożonej, zróżnicowanej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z pomocy wykwalifikowanego psychologa możemy liczyć na współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bydgoszczy.

Dodatkowo na naszym pokładzie mamy specjalistów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, wczesnej diagnozy autyzmu oraz arteterapii.