» Program wychowania przedszkolnego

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Program wychowania przedszkolnego

W roku szkolnym 2021/2022 wprowadzamy dla dzieci program wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC „Olek i Ada”.

Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

Nowy, w pełni zgodny z założeniami obowiązującej podstawy programowej program wychowania przedszkolnego

Główną zaletą programu jest jego innowacyjna koncepcja, w której autorki odwołują się do warstwicowej teorii wychowania i na niej budują strukturę treści w podziale na pięć warstw (biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową). Umiejętnie łączą również założenia teoretyczne z praktyką, odwołując się do koncepcji humanistycznej człowieka. Wskazują słusznie na potrzebę indywidualizacji w organizowaniu środowiska uczenia się dziecka. Program jest w pełni zgodny z nową podstawą programową.