» Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – BRZDĄCE, MALUSZKI

6:30 Przyjmowanie Dzieci do placówki zabawy swobodne według zainteresowań Dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem
8:15 czynności higieniczne przed posiłkiem Trening czystości, czynności higieniczne w łazience
8: 30 śniadanie Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków i używania zwrotów grzecznościowych.
9:00 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne wg planu obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania
9:45

10:00

j. angielski

– Brzdące

– Maluszki

Zapoznanie się z językiem obcym, nauka podstawowych zwrotów
10:15 Pobyt na świeżym powietrzu Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy; pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, tropiące, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali lub na hali sportowej. Powrót do przedszkola – samodzielne odkładanie garderoby i obuwia.
11:30 Czynności samoobsługowe Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków)
11:45 Drugie śniadanie Częstowanie Dzieci owocami, warzywami, wdrażanie do estetycznego spożywania posiłku
12:00 Odpoczynek: Leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej, etnicznej, klasycznej, bajkach czytanych przez nauczyciela, wyciszanie Dzieci
13:10 Czynności higieniczne Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych
13:20 Zajęcia dodatkowe Zajęcia dodatkowe wynikające z planu
13:50 Obiad Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków, kształtowanie nawyków posługiwania się sztućcami, zachowywanie odpowiedniej pozycji przy stole.
14:10 Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu Zabawy ogólnorozwojowe, zabawy tematyczne, zabawy grupowe  na przedszkolnym placu zabaw – integrowanie się z rówieśnikami
14:50 Czynności higieniczne  przed podwieczorkiem Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych
15:00 Podwieczorek Częstowanie dzieci owocami, zdrowymi przekąskami, zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych oraz na poprawną postawę podczas posiłków
15:15 Zabawy w grupie zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy rozwijające spostrzegawczość
16:00 Aktywność dzieci wg zainteresowań, oczekiwanie na Rodziców Zabawy w kącikach zainteresowań, kontakty indywidualne z Rodzicami, rozchodzenie się Dzieci do domów.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.Przedstawiony powyżej Ramowy Rozkład Dnia jest ogólnie obowiązujący w naszym przedszkolu.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – KANGURKI

6:30 Przyjmowanie Dzieci do placówki zabawy swobodne według zainteresowań Dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem
8:00 czynności higieniczne przed posiłkiem Trening czystości, czynności higieniczne w łazience
8:15 śniadanie Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków i używania zwrotów grzecznościowych.
8:45 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne wg planu obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania
9:15 j. angielski: Zapoznanie się z językiem obcym, nauka podstawowych zwrotów
10:00 Drugie śniadanie Częstowanie Dzieci owocami, warzywami, wdrażanie do estetycznego spożywania posiłku
10:15 Czynności samoobsługowe Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków)
10:30 Pobyt na świeżym powietrzu Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy; pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, tropiące, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali lub na hali sportowej. Powrót do przedszkola – samodzielne odkładanie garderoby i obuwia.
11:45 Obiad – zupa Nauka kulturalnego i estetycznego spożywania posiłków
12:00 Odpoczynek Leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej, etnicznej, klasycznej, bajkach czytanych przez nauczyciela, wyciszanie Dzieci
12:45 Zajęcia indywidualne, zajęcia dodatkowe Zajęcia dodatkowe wynikające z planu m.in.:

·       Potyczki logopedyczne

·       Kuchcikowo

·       Mały naukowiec

·       Mały kodołamacz

·       Sportowiaki

·       Mały ogrodnik

·       Bajkowy teatrzyk

·       Zmysłowe rozwijanki

13:20 Czynności higieniczne Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych
13:30 Obiad – II danie Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków, kształtowanie nawyków posługiwania się sztućcami, zachowywanie odpowiedniej pozycji przy stole.
14:00 Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu Zabawy ogólnorozwojowe, zabawy tematyczne, zabawy grupowe  na przedszkolnym placu zabaw – integrowanie się z rówieśnikami
14:50 Czynności higieniczne  przed podwieczorkiem Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych
15:00 Podwieczorek Częstowanie dzieci owocami, zdrowymi przekąskami, zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych oraz na poprawną postawę podczas posiłków
15:15 Zabawy w grupie zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy rozwijające spostrzegawczość
16:00 Aktywność dzieci wg zainteresowań, oczekiwanie na Rodziców Zabawy w kącikach zainteresowań, kontakty indywidualne z Rodzicami, rozchodzenie się Dzieci do domów.

Przedstawiony powyżej Ramowy Rozkład Dnia jest ogólnie obowiązujący w naszym przedszkolu.

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.