RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6:30– 8:15 Przyjmowanie Dzieci do placówki zabawy swobodne według zainteresowań Dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem
8:15 – 8:30  czynności higieniczne przed posiłkiem Trening czystości, czynności higieniczne w łazience
8:30 – 8:45 śniadanie Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków i używania zwrotów grzecznościowych.
8:45 – 9:00 Czynności higieniczne po posiłku Czynności samoobsługowe po posiłku
9:00 – 10:00 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne wg planu obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania
10:00 – 10:15 Drugie śniadanie  Częstowanie Dzieci owocami, warzywami, wdrażanie do estetycznego spożywania posiłku
10:15– 11:15 Pobyt na świeżym powietrzu Pobyt na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki po najbliżej okolicy; pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, tropiące, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali lub na hali sportowej. Powrót do przedszkola- samodzielne odkładanie garderoby i obuwia.
11:15 – 11:30 Czynności samoobsługowe Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków)
11:30 – 12:15 Zajęcia indywidualne, zajęcia dodatkowe Zajęcia dodatkowe wynikające z planu:
• ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
• zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
•zabawy tematyczne,
•zabawy w terenie.
12:15 – 12:30 Czynności higieniczne Trening czystości, wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych
12:30– 12:45  Obiad  Zachęcanie dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków, kształtowanie nawyków posługiwania się sztućcami, zachowywanie odpowiedniej pozycji przy stole
12:45– 14:15 Czas na odpoczynek Leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej, etnicznej, klasycznej, bajkach czytanych przez nauczyciela, wyciszanie dzieci
14:15 – 14:30 Czynności higieniczne przed podwieczorkiem Trening czystości, wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych
14:30 – 14:45 Podwieczorek   Zachęcanie dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków, kształtowanie nawyków posługiwania się sztućcami, zachowywanie odpowiedniej pozycji przy stole
14:45– 15:30 Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu Zabawy ogólnorozwojowe, zabawy tematyczne, zabawy grupowe  na przedszkolnym placu zabaw – integrowanie się z rówieśnikami
15:30– 16:00 Zabawy w grupie Zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy rozwijające spostrzegawczość
16:00-17:00 Aktywność dzieci wg zainteresowań, oczekiwanie na rodziców Zabawy w kącikach zainteresowań, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domów.

 

Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Ramowy rozkład dnia