RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6:30– 8:15

Przyjmowanie Dzieci do placówki

zabawy swobodne według zainteresowań Dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem

8:15 – 8:30 

czynności higieniczne przed posiłkiem

Trening czystości, czynności higieniczne w łazience

8:30 – 8:45

śniadanie

Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków i używania zwrotów grzecznościowych.

8:45 – 9:00

Czynności higieniczne po posiłku

Czynności samoobsługowe po posiłku

9:00 – 9:30

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne wg planu obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania

9:30 – 10:45

Czynności samoobsługowe i pobyt na świeżym powietrzu

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków) Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy; pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, tropiące, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali lub na hali sportowej. Powrót do przedszkola – samodzielne odkładanie garderoby i obuwia.

10:45 – 11:00

Drugie śniadanie

Częstowanie Dzieci owocami, warzywami, wdrażanie do estetycznego spożywania posiłku

11:00 – 12:45

Czas na odpoczynek

Leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej, etnicznej, klasycznej, bajkach czytanych przez nauczyciela, wyciszanie Dzieci 

12:45 – 13:00

Czynności higieniczne  i samoobsługowe przed posiłkiem

Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych

13:00 – 13:20

Obiad

Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków, kształtowanie nawyków posługiwania się sztućcami, zachowywanie odpowiedniej pozycji przy stole.

13:20 – 14:20

Zabawy w grupie i zajęcia dodatkowe

zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy rozwijające spostrzegawczość, zajęcia dodatkowe zawarte w planie pracy

14:20 – 14:30

Czynności higieniczne  przed podwieczorkiem

Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych

14:30 – 14:45

Podwieczorek

zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy rozwijające spostrzegawczość

14:45 – 15:00

Czynności higieniczne  przed podwieczorkiem 

Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych (m.in. przestrzeganie etapów mycia rąk)

15:00 – 16:00

Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu

Zabawy ogólnorozwojowe, zabawy tematyczne, zabawy grupowe  na przedszkolnym placu zabaw – integrowanie się z rówieśnikami

16:00 – 17:00

Aktywność dzieci wg zainteresowań, oczekiwanie na Rodziców

Zabawy w kącikach zainteresowań, kontakty indywidualne z Rodzicami, rozchodzenie się Dzieci do domów.

 

Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Ramowy rozkład dnia